Av smittehensyn: Ikke møt opp hvis du har tegn på luftveisinfeksjon. Da må du ringe oss først. Møt opp alene til timen, til oppsatt tid (vent ute til rett før timen).

Ansatte


Birgitte E. Vevatne

Lege

Christina Kelle

Fastlege Hol legekontor

Fredrik A. Fineide

Lege

Legevikar Geilo legesenter

Mari Guldahl

Lege

Fastlege Geilo legesenter

Helge Enerstvedt

Lege

Lege Geilo legesenter

Peter Schiellerup

Lege

Lege Geilo legesenter

Silje Aasheim Koldal

Lege

Lege Geilo legesenter.

Er i utdanningspermisjon. Vikar på lista.

Kai W. Jacobsen

Lege

Lege Hol legekontor

Åpningstider

Geilo legesenter mandag - fredag kl. 08.00-15.00
Hol legekontor mandag - torsdag kl. 08.00-15.00

Adresse

Legetjenesten i Hol kommune
Geilo legesenter
Ustedalen 2
3580 Geilo

Hol legekontor
Høgehaugvegen 3c
3576 Hol
Vis kart

Kontakt oss

Legetjenesten i Hol kommune
Geilo legesenter
Ustedalen 2
3580 Geilo

Hol legekontor
Høgehaugvegen 3c
3576 Hol

Geilo legesenter: 32 09 22 50
Hol legekontor: 32 09 22 00